RC Laser ForumRC Laser forumRC Laser forum

Radio Controlled LaserRadio Controlled Laser

Wedstrijdzeilen met de RC Laser

Het wedstrijdvaren is een van de actief uitdagende aspecten van de RC Laser. Om alles in goede banen te leiden zijn er twee hoofdthema's die van belang zijn, namelijk een algemene gedragscode en de zeilregels. Hieronder volgt een weergave van de "spelafspraken" die gevat is in een gedragscode.

Voorwoord
Het belangrijkste van het RC zeilen is dat je plezier beleeft aan de sport. Eén van de fundamentele regels is dan ook eerlijk varen. Dus met inachtneming van de erkende beginselen van sportiviteit en eerlijk spel.

We zeilen dus puur voor de lol en ons genoegen en er valt niets mee te verdienen of te winnen en we waken er voor dat het er gemoedelijk aan toe blijft gaan bij ons aan de waterkant. Al te fanatieke schippers dienen er rekening mee te houden dat bij ons plezier, gezelligheid en een goede sfeer hoog in het vaandel staan.

Echter fouten en verkeerde inschattingen komen nu eenmaal voor. Dus ook bij het zeilen met de RC Lasers maken niet alleen de minder goede zeilers, maar ook de meest doorwinterde wedstrijdzeilers, soms (grote) blunders op voorrangsgebied. Het gaat erg snel, je zit niet aan boord en de situaties zijn volgen elkaar snel op en zijn vaak niet altijd overzichtelijk. Om er geen vervelende botspartij van te maken is naast sportiviteit ook begrip voor elkaar een vereiste. Begrip voor het inzicht en niveau van de ander, maar ook begrip voor je eigen falen; het altijd goed in schatten van situaties blijft moeilijk.

Wanneer je een ander dusdanig hindert dat hij/ zij er echt nadeel van heeft (hij/ zij stil komt te liggen, een andere kant op moet of zijn/ haar start verknalt is) MOET je een strafrondje maken. Met name als de benadeelde partij er om vraagt.
Tip: soms is goed te zien dat de winnende boten in betreffende wedstrijd niet hun voorrang nemen, maar uitwijken ook al hebben ze voorrang...
Omdat de basisvoorrangsregels al lastig genoeg te handhaven zijn, passen we op dit moment slechts een kleine aanpassing op de normale ISAF-regels toe, nl: Dat de boeien geraakt mogen worden.

1. Algemene gedragslijnen
Dus om het gezellig te houden met elkaar zijn de volgende richtlijnen opgesteld; een aantal zijn in het voorwoord al even aangehaald:
•    De allerbelangrijkste regel is dat de sportiviteit voorop staat en dat we altijd respectvol met elkaar om gaan en dat er niet wordt geschreeuwd of gescholden tegen elkaar.
•    Elkaar aanroepen om bijvoorbeeld je bakboord koers aan te geven kan nuttig zijn; maar ook het niet te ver uit elkaar gaan staan. Dus liever geen geschreeuw en al helemaal geen grove taal aan de waterkant.
•    Aanvaringen dienen ten alle tijden te worden voorkomen, zelfs ook als dat inhoudt dat je daarmee je voorrangspositie verliest.
•    Heb je onverhoopt een fout gemaakt dan dien je (in principe uit jezelf) een 360o (straf)rondje te maken in het zelfde rak waarin je de fout gemaakt hebt. Lukt dit niet in hetzelfde rak dan tenminste in het volgende rak. Hierbij mag je uiteraard geen andere boten hinderen. Het is daarbij niet alleen handig waar nodig een rondje te vragen, ook bij het maken er van kun je dit even aangeven.
•    Er wordt in beginsel gestart met een startband en te vroege starters dienen op aanwijzingen van de organisatie of starter, zonder andere schepen te hinderen, om een van de startboeien heen te varen en een nieuwe juiste start te maken.
•    Bij verschil van mening over het verloop van de wedstrijd is het oordeel van de organisatie bindend.
•    Een minimale basiskennis van de zeilregels is uiteraard wel gewenst maar beginnende zeilers helpen we graag op weg met z’n allen; dus dat mag en zal dus ook nooit een reden zijn, of worden, van uitsluiting van de wedstrijden!
•    Zet nooit zomaar zonder te checken of je kanaal vrij is je zender aan, ook niet om even te testen want daardoor kan een ander in de problemen komen.
•    Het is meer dan wenselijk dat iedere schipper over minimaal 3 sets kristallen beschikt zodat je eventueel kristallen kan wisselen aan de waterkant als blijkt dat er al reeds een boot op 'jouw' kanaal rondvaart. Het is de gewoonte dat diegene die later komt zelf verantwoordelijk is voor een vrij kanaal!
•    Wil je aan je boot sleutelen ga dan even apart staan en laat nooit je zender of gereedschap op de grond liggen want voor je het weet staat er ongewild iemand bovenop en zit je met schade!
•    De organisatie is bevoegd om personen het meevaren te ontzeggen als daar een dwingende reden voor bestaat.
•    Een ieder die met ons mee komt varen gaat automatisch akkoord met deze gedragscode.

2. Voldoen aan klassenregels

De RC laser is een strikte eenheid klasse. Elke deelnemer is er verantwoordelijk voor dat zijn boot aan de klassenvoorschriften van de RC Laser voldoet. Er kunnen door de wedstrijdleiding controles worden uitgevoerd.

3. Sfeer
Je tegenstanders zijn je medestanders. Je zit niet ieder op een andere boot, maar met elkaar op de steiger in hetzelfde schuitje. Communicatie is daardoor makkelijker en maak daar gebruik van door mensen vriendelijk aan te spreken of jezelf te verontschuldigen (en direct een rondje te draaien). Noem altijd het zeilnummer als een boot je onreglementair dwarsligt.

Wees je ervan bewust dat je er met zijn allen uit moet komen en doe daar moeite voor, ook al heb je het gevoel dat bijvoorbeeld je prachtige kruisrak door een voorrangsfout van de ander geheel verknalt is. Gewoon even slikken en lekker doorvaren, wie weet komt er daarna weer een superslag aan. Het moet leuk blijven voor iedereen. Quote: als je het niet meer voor de lol doet, hou er dan maar mee op.

4. Veiligheid
Om ongelukken te voorkomen (zoals "gevaar voor de ogen") willen we alle deelnemers vragen voorzichtig om te gaan met de (lange) antennes. Het kan helpen om de uiteinden van de antenne te voorzien van een beschermende dop. Dit kun je gemakkelijk zelf maken van een (pingpong)balletje, een rubberen dop (grote maat), een kurk of wat dan ook. Het is (nog) geen verplichting, maar we raden het alle RC-zeilers aan om een goede bescherming aan te brengen in het belang van ieders veiligheid.

Dit laatste is met Dit kan bijvoorbeeld ook door gekleurde slierten aan te brengen aan het uiteinde van de antenne.

5. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de RC Laser wedstrijden en vaardagen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico. De (wedstrijd)organisatie is niet verantwoordelijk voor schade en/of ander letsel voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijdseries en/of vaardagen.

Tot slot
Binnenkort komt hier een beknopte uitleg van de (wedstrijd)zeilregels in relatie tot het bovenstaand statement.
De officiële regels voor het zeilen met radiografisch bestuurde zeilboten zijn in een Internationaal Wedstrijdreglement vastgelegd en beschreven in een appendix. Wanneer je belang hebt bij een wedstrijdreglement kun je dit via het Watersportverbond bestellen. Een makkelijker en goed leesbare versie met verduidelijkende tekeningen is door Henk Plaatje (ook van het Watersportverbond) samengesteld.
In het menu kunt u al vast een kijkje nemen in de uitslagen, vaaragenda etc.