//****koppeling aan editor.css****//

RC LASER NEDERLAND

RCL Vaar-agenda

Voor veranderingen van data en lokaties of andere mededelingen van de Zomer of Wintercompetitie en andere vaardagen, 
kijk op: HET FORUM

 

De dagen zijn bekend; locaties die nog niet zijn ingevuld worden later gepland.

Dagwedstrijd:  Een op zich staande vaardag waar wedstrijden worden gezeild, deze telt in principe niet mee voor de competitie. Meer ongedwongen varen in wedstrijdverband is hiebij de basis. Uitstekend om ervaring op te doen en te leren zonder dat dit direct effect heeft op de plaats in de competitie. Evenals bij de reguliere competitieronden zal aan het einde de dagwinnaar bekend zijn. De dag kan ook als training worden gehouden waarbij leerzame aspecten naar voren zullen komen. Dit zal via het forum bekend worden gesteld.

De Competitiewedstrijden zijn meestal op zondag en de Dagwedstrijden in principe ook maar deze kunnen desgewenst ook op zaterdag worden gevaren.